Top
assuflash
   

 

Home

Varia

Leven

Waar

Wanneer

 

 

ASSUFLASH bvba is een erkend verzekeringsmakelaar FSMA 16866.

Wij zijn een bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de verzekeringssector. Wij streven ernaar U de beste service te leveren met een goede prijs en kwaliteit !

Verzekeringen zijn een complexe materie. Zonder gedegen kennis van zaken is het haast onmogelijk om een goede verzekerings-
oplossing op maat te vinden. Als specialist terzake, kunnen we u optimaal begeleiden in de zoektocht naar oplossingen in alle domeinen, zowel in de privésfeer als in het professionele leven. ‘Maatwerk en expertise’ is de rode draad in ons werk. Wij zijn specialist in ùw verzekeringen !

Wij trachten om de beste verzekering aan te bieden die bij U past.

Wij verzekeren zowel particulieren als kleine- en middelgrote ondernemingen.

Wij zijn uw persoonlijke brug met diverse verzekerings-
maatschappijen. In alle onafhankelijkheid begeleiden en adviseren wij u in het vinden van een oplossing op maat. We treden op als ùw belangenverdediger, zeker in geval van schade maar ook in alle andere gevallen die een invloed hebben op uw verzekerings-
situatie. Bekijk ons gerust als uw uniek aanspreekpunt voor het geheel van uw verzekeringen.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA,

te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeüssquare 35, tel 02/547 58 71 of info@ombudsman.as  Voor meer info over AssurMifid- gedragsregels klik hier.

 

assuflash bvba | Antwerpsestraat 441b19 | 2850  BOOM
Tel +32.3.820.92.50 |  RPR BE 0 427065264 | info@assuflash.be